Vállalkozási Feltételek 2020

 

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK -2020-

Uni-Autósiskola Szolgáltató Kft. 1072 Bp, Rákóczi u.40.4/20.

Cégbírósági bejegyzési szám: 01-09/922737/ FNYSZ:00789-2008

( Tel.: 70/388-3109): e-mail: uniautosiskola@gmail.com

  Iskolavezető: Fazekas Zoltán 70/948-3130

 

 

Vezetői engedélyt az a személy kaphat, a ki a beiskolázási, valamint a vezetői engedély kiadási feltételeinek megfelel, a tanfolyam elméleti és gyakorlati részén hiánytalanul részt vesz, és sikeres elméleti-, járműkezelési-, és forgalmi vizsgát tesz.

I./ Beiskolázási feltételek

A tanfolyamra az a személy vehető fel, aki írni és olvasni tud, minimum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a beiskolázásnak közlekedésbiztonsági szempontból megfelel (a vezetéstől eltiltva nincs), életkori előírásoknak megfelel, a megfelelő orvosi alkalmassági véleménnyel rendelkezik, jelentkezési lapot töltött ki, a képző szervvel felnőttképzési szerződést kötött, külföldi állampolgár esetén bejelentett lakcím útlevél.

Életkor és orvosi alkalmassági vélemény, kategóriánként:

 

„A-1”             15,5 év betöltése, elméleti vizsgához 15 év 9 hónap + 1.orvosi alkalmassági

„A-2”             17,5 év betöltése, elméleti vizsgához 17 év 9 hónap + 1.orvosi alkalmassági

„A       ”          23,5 év betöltése, elméleti vizsgához 23 év 9 hónap + 1.orvosi alkalmassági

„B”                 16,5 év betöltése, elméleti vizsgához 16 év 9 hónap + 1.orvosi alkalmassági

 

II./ Oktatás helyszínei:

Elméleti képzés:                 3515 Miskolc-Egyetemváros, A/1.105.

3530 Miskolc, Arany J.u.19.fsz.1

Sajószentpéter Hunyadi M.Általános Iskola,                                                                    Vörösmarty u.1.

Rutin Pálya:                             Felsőzsolca

Forgalmi vezetés és vizsga:     Miskolc és vonzáskörzete

 

III:/ Elméleti oktatás és óraszámok

 

Kategória

 

Közlekedési

ism.

Járművezetés

elmélete

Szerkezeti és üz. ism Megjegyzés
„A-1” 16 4 4
„A-1-B-vel” 1 1 1
„A-2” 16 4 4
„A” 16 8 4
„B”/Egyetem 16 8 4
„B”/Miskolc 16 8 4
„B” S.péter 20 8 4

Az elméleti órák 45 percesek. A foglalkozáson való részvétel kötelező!!! Hiányzás esetén a mulasztott témakört pótolni kell, ellenben a tanuló vizsgára nem bocsátható. Az elméleti órákról való hiányzást a tanuló az iskolavezetővel egyeztetett időpontban 2.000,-Ft/ óra befizetése ellenében pótolhatja, illetve díjmentesen a következő tanfolyamban. Elméleti vizsgára az bocsátható aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, a vizsgadíjat befizette és az I./pontban felsorolt követelményeknek megfelel.
Sikertelen Elméleti vizsga esetén pótvizsga tehető, a pótvizsgák díja az alapvizsgák díjával megegyezik.
A tanulónak a tanfolyam indulását követően 9 hónapon belül Kresz vizsgára kell jelentkeznie, és egy éven belül sikeres vizsgát tenni, ellenkező esetben új tanfolyam elvégzése szükséges.
A sikeres Kresz vizsga 2 évig érvényes, a Kresz vizsga alól felmentés nem adható.
Indokolt esetben szóbeli ill. tesztlapos vizsga kérelmezhető.
Az Elméleti vizsga helye: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) ( 3527 Miskolc, József A.u.20.)

IV./ Gyakorlati oktatás:
A sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg a vezetési gyakorlat. A vezetési gyakorlat időpontjai a gyakorlati oktatóval egyeztethetőek. Gyakorlati órák ideje: 50 perc (órák között kötelező 10 perc szünetet tartani). Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a rendelet szerint előírt életkort betöltötte, az összes elméleti tantárgyból sikeresen levizsgázott, a vizsgához kapcsolódó gyakorlati részt, a kötelezően előírt menettávolsággal együtt levezette. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelői és üzemeltetői vizsga után tehető, (kivéve a „B” kategóriát) a „Járműkezelési” és „Forgalmi” vizsga alól felmentés nem adható.

Kötelező óraszámok:

Kategóriák Alap oktatás Városi vezetés Országúti Éjszakai Összóra Menettávolság

km.

„A-1” 6 8 2 16 240
„A-1”-B-vel 1 1 2
„A-2” 6 8 2 16 240
„A” 10 11 5 26 390
„B” 9 14 4 2 29 580

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet értelmében a tanuló kötelező felszerelése: bukósisak, magas-szárú cipő, kesztyű, protektoros hosszú nadrág, dzseki.

Pótóra:
A szakoktatónak törekednie kell a kötelező gyakorlati óraszámok oktatása során a meghatározott menettávolság teljesítésére, amennyiben ez nem sikerül a tanulónak kötelessége a hiányzó km-t pótórában teljesíteni.
A pótóra díja „B” kategória : 5.000,-Ft/óra
Más képző szervtől átvett tanuló esetében, az alap óra: 6.000,-Ft,

Adminisztrációs költség: 5.000,-Ft

Egyéb kategóriában: 5.000,-Ft/óra

Gyorsított gyakorlati oktatás ( 6 HÉT): 195.000,-Ft/30 óra
Sikertelen vizsga esetén pótvizsga tehető. A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsgák díjával.
Ötszöri sikertelen fogalmi vizsga után a tanulónak pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.

V. Elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga
A vezetői engedély átvételének feltétele az elsősegélynyújtó vizsga megléte. Az elsősegélynyújtó tanfolyam végezhető egyénileg, vagy az autósiskola szervezésében.
Óraszáma és díja: I.sz. Táblázat
Vizsgadíja: 8.200,-Ft
Vizsga helye: Magyar Vöröskereszt Miskolc, Városház tér 2.sz.
Nem kell elsősegélynyújtásból vizsgát tennie annak, akinek már van 1984. január 01-től vezetői engedélye, (vagy „AM” ) segédmotoros igazolványa. Szintén mentesül az, akinek a képzési rendeletben megjelölt szakirányú végzettsége van.

VI./ Vezetői engedély ügyintézése
A sikeres forgalmi vizsgát tett tanulóknak, nem kell a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontot felkeresniük a vizsga igazolás kikéréséhez, hanem 3 munkanapot követően a vezetői engedély kiadását kezdeményezhetik az illetékes hatóságnál (Okmányiroda, Kormányablak) A vezetői engedély ügyintézéséhez, a személyes okmányokon kívül be kell mutatniuk a „Vöröskeresztes igazolást”, valamint az eredeti orvosi alkalmassági igazolást is.
A jogosítvány kiadásának illetéke 4.000 Ft,2016.01.01-től az első vezetői engedély megszerzése esetében nem kell illetéket fizetni. Nem magyar állampolgárokat érintően a kérelemhez be kell mutatni az érvényes személyazonosító igazolványt.
Külföldi állampolgárság esetén legalább fél éves magyarországi tartózkodási engedély szükséges

VII./ Választható járműveink:
Opel Zafira (1), Skoda Rapid (1), Skoda Fábia (2),Fiat Puntó(1), Seat (1),Opel Corsa(1),
Suzuki VagonR (1), Kia Seed, Ford Fiesta, Citroen Xsara
Suzuki SV-650,KAWASAKI EX-500,YAMAHA SR-125

1.sz. Táblázat –A képzés költségei /Tandíjak, vizsgadíjak, vizsgatárgyak/

 

 

„A-1” „A- 1”

B-vel

„A-2” „A” „B”

S-péter

„B”

EGYETEM

„B”

Miskolc

ELMÉLETI KÉPZ.

 

30.000 15.000 30.000 30.000 54.000 33.000,- 54.000,-
GYAKORLATI KÉPZ.

 

60.000 20.000 60.000 100.000 155.000 135.000,- 155.000,-
Összes tanfolyamdíj:

 

90.000 35.000 90.000 130.000 209.000 168.000,- 209.000,-
ELMÉLETI VIZSGA

(KRESZ+Szü+MV)

4.600,- 4.600,- 4.600,- 4.600,- 4.600,- 4.600,- 4.600,-
JÁRMŰKEZELÉSI

VIZSGA

4.7000 4.7000 4.7000
FORGALMI

VIZSGA

11000 11000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000,-
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ

TANFOLYAM

9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,.
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VIZSGADÍJ 8.200,- 8.200,- 8.200,- 8.200,- 8.200,- 8.200,- 8.200,-

E- learning képzés: Elmélet: 49.000,- (60 óra / 90 nap)
Gyakorlat 155.000,- (vizsgadíjak: lsd. 1.sz táblázat)
E-learning hosszabbítás: 10 óra /1 hónap: 8.000,-Ft

Orvosi alkalmassági vélemény:7.200,-
A tandíj befizetésének módja: történhet egy összegben vagy részletekben a képzőszerv részére, a felnőttképzési szerződésben meghatározottak szerint.
A vizsgadíjak befizetésének módja: készpénzben, a KAV 3527 Miskolc, József A.u.20. részére. A pótvizsgák díja az alapvizsgák díjával megegyezik.
Közlekedési ismeretek vizsgatárgy: 4.600,-Ft
Járműkezelési vizsga: 4.700,-Ft
Forgalmi vizsga: 11.000,-Ft

VIII/ Tanuló áthelyezés:
A tanuló az iskola vezetőjénél bejelentheti távozási szándékát. Az iskola 3 munkanapon belül a tanuló rendelkezésére bocsátja a „Képzési igazolás „ nevű nyomtatványt.
A tanuló által befizetett és fel nem használt összeget a képző szerv visszatéríti.

IX./ A tanuló joga, és kötelessége
– hogy olyan szolgáltatást kapjon, amely megfelel a hatályos rendeletekben előírtaknak.
– az oktatás során felmerülő problémáival az iskolavezetőhöz, vagy a felügyeleti szervhez, Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont ( 3527 Miskolc, József A.u.20.) fordulhat és panasszal élhet.
– a foglalkozásokon való részvétel és az esetleges hiányzás pótlása
– a meghatározott összegek időben történő befizetése, illetve a szerződésben, valamint a vállalkozási feltételekben meghatározott előírások betartása
– a képzési szerződés felbontása
– egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét az oktatójával, ha a gyakorlati oktatáson nem tud megjelenni, azt köteles 24 órával előtte lemondani, ellenkező esetben a gyakorlati óra elszámolásra kerül.
– oktatót, kocsi típust választani és azon az autón vizsgázni, oktatót cserélni.
– Kötelessége a már meglévő vezetői engedélyt, vizsgaigazolást minden vizsgára magával vinni,
– A vizsgákon a személyi azonosságát érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni.

X/ A képző szerv kötelessége
– a hatályos rendeletek betartása, személyi és tárgyi feltételek, valamint kulturált szociális létesítmények biztosítása-
– A befizetett összegnek megfelelő, és a szerződésben meghatározott képzés teljesítése
– joga a szükséges díjak beszedése, a szerződésben meghatározott feltételek betartása és betartatása
– továbbiakban a képző szerv jogosult a tandíjat az üzemanyagárak módosításának megfelelően megváltoztatni
– az autósiskola vezetése és munkatársai elkötelezik magukat annak érdekében, hogy szolgáltatásunk minősége teljes mértékben megfeleljen a törvényi előírásoknak és megrendelői elvárásoknak. Elméleti és gyakorlati szakoktatóink évente az NKH által kiadott, vagy jóváhagyott tanterv szerinti továbbképzésen vesznek részt.

XI. Az iskola felügyeleti szerve: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont ( 3527 Miskolc, József A.u.20.) 46-500-010 fordulhat és panasszal élhet.
XII. Ügyfélfogadás
3525 Miskolc, Arany János u.19.fsz.1.
Hétfőtól-péntekig 10.00-tól 16.00-ig Tel: 70/388-3109

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPCSOLAT

Címünk

  • 3530 Miskolc
    Arany János 19. Fsz. 1.
  • +70 388 3109
  • info@uniautosiskola.hu

Üzenj nekünk